Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym jak i mającym problemy z nauką matematyki. Szkoła podstawowa i średnia (również zakres rozszerzony). Bieżące zagadnienia z lekcji, powtórki przed sprawdzianami, przygotowanie do egzaminów i konkursów.

Cena:

70 zł za 60 minut ( 1 godz.)
100 zł za 90 minut ( 1,5 godz.)
130 zł za 120 minut ( 2 godz.)

PLUS I MINUS. EDUKACJA. KAROL SIEŃKO, PAWEŁ OSTROWSKI SPÓŁKA CYWILNA
NIP: 5423277510, REGON: 367512313