MATURA 2022 - KURS WIDEO

 

Zakres treści:

Część I: Liczby rzeczywiste

Czas trwania: 1:41:37

 • potęgi
 • pierwiastki
 • logarytmy
 • procenty

Część II: Język matematyki

Czas trwania: 1:29:20

 • nierówności
 • wzory skróconego mnożenia
 • wartość bezwzględna

Część III: Funkcja liniowa

Czas trwania: 1:04:50

 • proste równoległe i prostopadłe
 • miejsce zerowe
 • monotoniczność
 • układy równań liniowych

Część IV: Funkcje

Czas trwania: 0:40:45

 • odczytywanie własności z wykresu
 • przekształcenia wykresu

Część V: Funkcja kwadratowa

Czas trwania: 1:26:53

 • postać ogólna i kanoniczna
 • wykres (wierzchołek, oś symetrii)
 • postać iloczynowa
 • równania i nierówności kwadratowe

Część VI: Równania

Czas trwania: 0:42:52

 • równania wyższych stopni
 • równania wymierne

Część VII: Trygonometria

Czas trwania: 1:01:27

 • funkcje trygonometryczne kąta ostrego
 • funkcje trygonometryczne kąta wypukłego
 • związki między funkcjami trygonometrycznymi

Część VIII: Figury płaskie

Czas trwania: 2:08:38

 • twierdzenie Pitagorasa i trójkąty szczególne
 • okręgi wpisane i opisane
 • pole powierzchni
 • kąty
 • podobieństwo
 • kąty wpisane i środkowe

Część IX: Dowody geometryczne

Czas trwania: 1:50:48

Część X: Geometria analityczna

Czas trwania: 1:53:24

 • długość i środek odcinka
 • symetrie w układzie współrzędnych
 • współczynnik kierunkowy prostej

Część XI: Ciągi

Czas trwania: 1:49:30

 • wzór ogólny ciągu
 • ciąg arytmetyczny
 • ciąg geometryczny

Część XII: Statystyka. Kombinatoryka

Czas trwania: 1:48:24

 • średnia arytmetyczna
 • mediana
 • elementy kobinatoryki

Część XIII: Rachunek prawdopodobieństwa

Czas trwania: 1:43:14

 • prawdopodobieństwo klasyczne

Część XIV: Stereometria

Czas trwania: 1:34:15

 • sześcian i prostopadłościan
 • graniastosłupy i ostrosłupy proste

Część XV: Matura próbna

Czas trwania: 1:30:35

 • arkusz marzec 2021

PLUS I MINUS. EDUKACJA. KAROL SIEŃKO, PAWEŁ OSTROWSKI SPÓŁKA CYWILNA
NIP: 5423277510, REGON: 367512313